Κωδικοί εξέτασης στο MS-Teams μαθημάτων του κ. Τάτση

Η εξέταση των μαθημάτων μέσω του MS-Teams θα γίνει στις 17 Σεπτεμβρίου με χρήση των παρακάτω κωδικών:

  • Βασικές έννοιες Μαθηματικών (1ου εξαμήνου): byf7p8h
  • Διδακτική των Μαθηματικών – Πρακτική Άσκηση (6ου εξαμήνου): sxcdbpx
  • Θέματα Διδασκαλίας Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο (7ου εξαμήνου): innuee0
  • Ειδικά Θέματα Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο (8ου εξαμήνου): 8db96b3