Αναπλήρωση μαθήματος: «Θέματα Επιστημών Ατμόσφαιρας και Διαστήματος στην Εκπαίδευση»

Την Τετάρτη 31/5/2023 και ώρα 11:30, θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος «Θέματα Επιστημών Ατμόσφαιρας και Διαστήματος στην Εκπαίδευση» στο Αμφιθέατρο Ισογείου. Ο διδάσκων

Αξιολόγηση μαθημάτων

Αγαπητοί φοιτητές, Ως υπεύθυνος της ΟΜάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α) του τμήματός μας, σας ζητώ όπως αξιολογήσετε τα μαθήματα που παρακολουθείτε αυτό το εξάμηνο. Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται αναρτημένο στο σύνδεσμο https://classweb.uoi.gr στον οποίο έχετε πρόσβαση εισάγοντας τα προσωπικά σας στοιχεία. Στη Περισσότερα, …

Αναπλήρωση μαθήματος “Εισαγωγή στη Διδακτική Μεθοδολογία”

Την Τετάρτη 31/05/2023 και ώρα 5:30 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση (λόγω φοιτητικών εκλογών) του μαθήματος “Εισαγωγή στη Διδακτική Μεθοδολογία” στο Αμφιθέατρο του 1ου ορόφου. Ο διδάσκων